Hfnsqpjw5sj3mrivsuyf

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

Greatgames, a  korlátlan játékokat biztosító előfizetéses szolgáltatás

CFM, +36 1 455 46 84  greatgames.hu@silverlines.info, 

Kikötések

Üdvözöljük a CFM www.greatgames.club szolgáltatásán („a Honlap”). Kérjük, körültekintően olvassa át ezeket az Általános szerződési feltételeket és kikötéseket („a Feltételek”). A helyi nyelven készült jelen dokumentum az eredeti angol nyelvű dokumentum fordítása, amelyet szívességből biztosítunk Önnek. A lefordított dokumentum és az eredeti dokumentum közötti esetleges ellentmondás esetén, valamint esetleges viták esetén az utóbbi a mérvadó. Ha Ön nem ért egyet ezekkel a Feltételekkel, akkor ne tegyen további lépéseket ezen a honlapon, ne  regisztráljon vagy ne kíséreljen meg a jelen Feltételek tárgyát képező Szolgáltatásokhoz hozzáférni vagy azokat használni. Egyébként Ön elfogadja a Szolgáltatásoknak a jelen szerződésben lefektetett Feltételeknek megfelelő használatát. Szükség lehet arra, hogy ezeket a Feltételeket időnként módosítsuk, és minden ilyen módosítás ezekkel a Feltételekkel összhangban történik. Rendszeresen látogassa meg ezt a honlapot, mivel értesíteni fogjuk Önt minden ilyen módosításról.

1. A Szolgáltatások ismertetése és azok típusai

A(z) CFM („Cég”, „Mi”) többek között letölthető mobil szórakoztató tartalom, online és vezeték nélküli tételek – például csengőhangok, játékok, alkalmazások, a tartalom portálban rendelkezésre álló háttérképek és interaktív játékok – (együttesen a „Szolgáltatások”) termékcsaládját fejlesztette ki egyes kompatibilis mobil eszközök számára.

A Szolgáltatásokhoz történő hozzáférés a jelen Feltételek alapján kerül biztosításra az Ön részére. A Szolgáltatások közé tartozik az információhoz, adatokhoz, szöveghez, szoftverhez, zenéhez, hanghoz, fényképekhez, videóhoz, üzenethez vagy más anyagokhoz való hozzáférés. A Szolgáltatásoknak nem célja adó-, könyvelési vagy jogi tanácsok nyújtása, semminemű értékpapír vagy befektetés alkalmasságával vagy nyereségességével kapcsolatos tanácsadás, semminemű egészségügyi vagy orvosi tanácsadás, vagy bármely más, személyes vagy magánjellegű tanácsok adása. A Szolgáltatás tartalmazhat hozzáférést független harmadik fél tartalmához és szolgáltatásához. A szolgáltatások regisztrációja és kifizetése a mobiltelefon-hálózat üzemeltetőjén keresztül történik. Miután az üzemeltető visszajelezte számunkra a regisztrációt és fizetést, Ön engedélyt kap a Szolgáltatásokkal kompatibilis mobiltelefonnal vagy más kompatibilis eszközökkel történő letöltésére vagy más módon történő használatára. A Szolgáltatásokhoz való hozzáférés történhet (a) folyamatos előfizetési modell révén, (b) kredit-modell révén biztosítva, amelynek keretein belül egy kreditcsomagot kínálunk meghatározott számú letöltésekhez megújuló (rendszeres) előfizetéses alapon, és (c) egy alkalommal történő (egyszeri) vásárlási modell révén. Lehetséges, hogy nem minden modell áll rendelkezésre az Ön országában. Az Ön országában kínált Szolgáltatásokkal kapcsolatos konkrétabb információ a Honlapon található. Ha kifejezetten másként nem kerül feltüntetésre, akkor a Szolgáltatásokban vagy a Szolgáltatásokkal kapcsolatosan megjelenített semminemű információ nem tekinthető a Cég által adott kötelező érvényű ajánlatnak, hanem a Szolgáltatásokhoz való hozzáférés megrendelésére történő felhívásnak. A Cégnek joga van az általa legjobbnak ítélt módon nyújtani a Szolgáltatásokat, azonban biztosítani próbálja, hogy a Szolgáltatások nem lesznek alacsonyabb színvonalúak, mint a jelen Feltételek hatályba lépésének napján. A Cég fenntartja a jogot arra, hogy az Önnek biztosított Szolgáltatásokat ideiglenesen vagy véglegesen módosítsa vagy megszüntesse, amely esetekben Ön jogosult a jelen Feltételekkel összhangban díjvisszatérítésre. Ha a szolgáltatás részünkről véglegesen megszüntetésre kerül, akkor erről a tény tájékoztatjuk Önt.

2. Regisztráció és általános hozzáférés a Szolgáltatásokhoz

Bármely Szolgáltatásra történő regisztrációhoz Önnek legalább 18 évesnek kell lennie. Ha nem Ön a mobiltelefon- vagy az internetszámla fizetéséért felelős személy, vagy tizennyolc év alatti, akkor rendelkeznie kell a számlafizető, szülők, gondviselő és/vagy munkáltató beleegyezésével a Szolgáltatásokra történő regisztrációhoz vagy azokban való részvételhez. A regisztrációval és/vagy a Szolgáltatásokban való részvétellel Ön (1) elismeri és igazolja, hogy szükség szerint beszerezte a számlafizető, a szülők, a gondviselő és/vagy a munkáltató beleegyezését és (2) elismeri, hogy a Szolgáltatásokra történő regisztráció előtt lehetőséget kapott a Feltételek (ideértve a mobiltelefon-üzemeltető alkalmazandó feltételeit) elolvasására és elfogadására. Amennyiben nem fogadja el, akkor ne regisztráljon, illetve ne használja a Szolgáltatásokat. Amikor regisztrál a Szolgáltatásra és/vagy használja azt, akkor elismeri és nyugtázza, hogy Ön elfogadta ezeket a Feltételeket és a fentieknek megfelelően teljesíti azokat a feltételeket, amelyek Önre vonatkoznak. Ön tudomásul veszi, hogy az ilyen szolgáltatásokat kérő minden személy az Ön megbízottja és teljes felhatalmazással rendelkezik arra, hogy az Ön nevében az adott Szolgáltatásokkal kapcsolatban eljárjon. Az aktuális Szolgáltatásokat fejlesztő vagy javító minden új vagy további jellemzőre – ideértve új Szolgáltatások indítását is – a jelen Feltételek vonatkoznak, amennyiben kifejezett más rendelkezés nem történik.

3. Regisztrációs kötelezettség; személyes adatok

Az Ön kérésére a Cég Önt felhasználóként regisztrálhatja és hozzáférést biztosíthat Önnek a Szolgáltatásokhoz személyes felhasználói név és jelszó kiosztásával. Az esetleges jelszó és ügyfélszámla bizalmas jellegének fenntartásáért egyedül Ön felelős. A Cég részéről felmerülhet a Szolgáltatásainak egyes vonatkozásaihoz kiosztott felhasználói nevek módosításának szükségessége, ezért fenntartja a jogot erre (Ön tájékoztatást fog kapni, ha ez szükséges). A Szolgáltatások biztonságos használatának garantálása, valamint a fizetendő díjak fizetése érdekében Ön mindenkor garantálja, hogy a regisztrációs űrlapon megadott személyes adatok (a továbbiakban „személyes adatok”) helyesek és teljes körűek. Ha a Cég – kizárólagosan saját megítélése esetén – úgy véli, hogy a személyes adatok nem pontosak vagy teljes körűek, akkor a Cég jogosult az Ön ügyfélszámláját felfüggeszteni vagy megszüntetni és mind az aktuális, mind a jövőbeni Szolgáltatásokat vagy azok bármely részét visszatartani. Az Ön feladata a Cég által Önnek kiadott mindennemű jelszó és/vagy ügyfélszámla titkosságának megőrzése, és teljes mértékben Ön a felelős az Ön jelszavával vagy ügyfélszámlájával végzett minden műveletért. Ön vállalja, hogy értesíti a Céget, ha észleli, hogy illetéktelenül használták az Ön jelszavát vagy ügyfélszámláját, illetve erre gyanakszik, vagy ha bármilyen más oknál fogva a személyes adatok biztonsága vagy védelme a továbbiakban nem garantálható. A Cég nem lehet és nem lesz felelős olyan veszteségért vagy károkért, amely abból fakad, hogy Ön nem a jelen pont szerint járt el. A Cég hozzáférést biztosíthat Önnek egyes Szolgáltatásokhoz felhasználóként történő regisztráció nélkül, például a Szolgáltatásokra mobiltelefonon keresztül történő feliratkozás esetén. Minden ilyen esetben az Ön azonosítása az általunk megfelelőnek tartott azonosítási módszer – például az Ön mobilszáma – alapján történik. Ön egyetért azzal, hogy ez az információ kinyerhető és közölhető a Céggel, és a jelen Feltételek “Adatvédelem és adatfeldolgozás” fejezetének megfelelően használható.

4. Hozzáférés a folyamatos előfizetési modellhez

4.1   A folyamatos előfizetés akkor kezdődik, amikor a Cég – az Ön kérésére – hozzáférést biztosít Önnek a Szolgáltatásokhoz. A Szolgáltatásokhoz a hozzáférés biztosítható a letölthető informatív vagy szórakoztató Szolgáltatások Ön felé történő teljesítésével (pl. szöveges üzenetek (például viccek, alapismeretek, kvízkérdések) vagy letölthető tartalmak (például háttérkép, csengőhang vagy mobil játék) elküldésével, a Szolgáltatásokhoz egyéb módon történő hozzáférés biztosításával (pl. WAP-push link elküldésével vagy link szöveges üzenetben történő elküldésével a Szolgáltatásoknak a Cég honlapjáról történő letöltéshez). A Szolgáltatásokhoz történő hozzáférés addig marad érvényben, amíg azt az idevonatkozó Feltételekben rögzített feltételeknek  megfelelően Ön, a mobiltelefon-üzemeltető vagy a Cég nem mondja fel és/vagy nem mondja le. A Cég és a Szolgáltatásokon keresztül független harmadik fél Szolgáltatásaihoz történő hozzáférés akkor lép hatályba, amikor a Cég vagy a harmadik fél elfogadta Önnek az azokra szóló megrendelését vagy biztosította a Szolgáltatásokat az Ön megrendelésének megfelelően. A hozzáférés addig marad érvényben, amíg azt a jelen Feltételekben rögzített feltételeknek megfelelően Ön vagy a Cég nem mondja fel. 

5. Hozzáférés a kredit modellhez

A Cég által kínált kredit modellben meghatározott számú egyedi letöltésre szóló kreditek csomagja kerül biztosításra megújuló előfizetéses alapon. A kredit modell folyamatos előfizetés és akkor kezdődik, amikor a Cég egy kreditcsomagot biztosít Önnek. A vonatkozó díjakat és krediteket a Honlapon és a Szolgáltatásainkon keresztül közlik Önnel. A kredit modellben meghatározott számú kredit kerül biztosításra, amelyek feljogosítják Önt meghatározott számú rendelkezésre álló letöltés lebonyolítására, átvételére és/vagy azokhoz történő hozzáférésre. Az előfizetési időszak minden adott időszakban megújításra kerül és újabb előfizetési díj válik esedékessé az új előfizetési időszakra. Az előfizetés annak Ön, a mobiltelefon-üzemeltető vagy a Cég által az itt megadott feltételekkel történő felmondásáig és/vagy lemondásáig tart. Miután a mobiltelefon-üzemeltető megerősíti számunkra, hogy Ön előfizetési szerződést kötött, és a vonatkozó előfizetési díjnak az adott előfizetési időszakra történő megfizetése után a Cég átutalja a letöltési kreditek csomagját az Ön ügyfélszámlájára. A rendszeres előfizetési díj az Ön előfizetési szerződésének érvényességi iőtartama alatt minden olyan időszakra esedékes, amelyre az előfizetés érvényes, függetlenül attól, hogy Ön ténylegesen letölt-e bármilyen Szolgáltatást bármely adott előfizetési időszak alatt; a rendszeres átalánydíj alapja kizárólag a letöltési, fogadási és/vagy a letölthető Szolgáltatásokhoz való hozzáférési jog rendszeres biztosítása. A letöltési kreditek száma a ténylegesen letöltött Szolgáltatásokkal csökkentendő. A kreditek nem válthatók készpénzre, nem átruházhatók és nem függenek az Ön előfizetésének típusától. Ha Ön nem használja fel/nem váltja be az összes kreditjét az előfizetési időszakon belül, akkor a fel nem használt kreditek (a) átvitelre kerülnek a következő előfizetési időszakra és az Ön számláján maradnak a felhasználásig/beváltásig vagy lejáratig vagy az Ön előfizetési szerződésének felmondásáig, vagy – ha ez hamarabb következik be – (b) a kiosztást követően 90 naponta lejárnak. A kreditek csak a Cég által kínált Szolgáltatások letöltésére használhatók.

6. Hozzáférés az egy alkalommal történő (egyszeri) vásárlási modellhez

Az egy alkalommal történő (egyszeri) vásárlási modell lehetővé teszi, hogy Ön kiválassza azt az egyszeri Szolgáltatást, amelyhez hozzáférést szeretne kapni. A letöltési lehetőség, a Szolgáltatások fogadása és/vagy azokhoz való hozzáférés a honlapunkon vagy más módon feltüntetett átalánydíj ellenében történik. Ezzel kapcsolatosan nincs előfizetés és nincsenek ismétlődő költségek. 

7. Díjak

A Szolgáltatásokhoz történő hozzáférések díjait a Cég honlapja tartalmazza. A Szolgáltatást mobiltelefon-hálózatának üzemeltetőjén keresztül nyújtjuk. A mobiltelefon-hálózat üzemeltetőjének feltételei a Szolgáltatás nyújtására és feltöltésére is érvényes. A díjak felszámolásra kerülnek függetlenül attól, hogy Ön ténylegesen töltött-e le tartalmat; a díjak csupán a letölthető mobil (szórakoztató) tartalom letöltési, kézhezvételi és/vagy hozzáférési jogának nyújtására vonatkoznak.

A rendszeres díj minden olyan előfizetési időszakra felszámításra kerül, amelyre a szerződés hatályban van. Ön a megrendelése időpontjában érvényes árjegyzék szerint, mobiltelefon-üzemeltetőjén keresztül köteles fizetni a Szolgáltatásokhoz történő hozzáférésért és azok használatáért. Ha másként nem kerül feltüntetésre, akkor a díjakat a mobiltelefon-üzemeltető a mobilszámlájára terheli meg, vagy levonja az előre fizetett egyenlegéből a mobiltelefon-üzemeltető feltételeinek értelmében. További adók és a szöveges üzenetekért és/vagy adatátvitelért felszámolt külön díjak terhelhetik a Szolgáltatás Ön által történő regisztrációját és/vagy felhasználását a mobiltelefon-üzemeltető vagy szolgáltató feltételei értelmében. Minden díj – ideértve a fennálló előfizetési szerződéseket is – módosíthatók a Cég és/vagy a mobiltelefon-üzemeltető által küldött értesítés mellett. Az ilyen módosításokról Ön ésszerű időn belül értesítést kap. Amennyiben Ön nem fogadja el az új díjakat (amelyek csak a jövőbeni szolgáltatásokra vonatkoznak), akkor Ön felmondhatja előfizetését és/vagy ügyfélszámláját a felmondáskor azonnal hatályosan.

8. Az Ön feladatai

A Szolgáltatásokhoz történő hozzáféréshez Önnek rendelkeznie kell mobil távközlési előfizetéssel résztvevő vezeték nélküli szolgáltatónál vagy más módon hozzáféréssel olyan mobil távközlési hálózathoz, amely számára a Cég a Szolgáltatásokat elérhetővé teszi, valamint minden olyan vezeték nélküli szolgáltatói szolgáltatással, amely szükséges a tartalom letöltéséhez és/vagy SMS-üzenetek vételéhez, és fizetnie kell az ilyen hozzáféréssel összefüggő mindennemű (vezeték nélküli szolgáltatói) szolgáltatási díjat. Önnek rendelkeznie kell a mobiltelefonján elérhető internetkapcsolattal (pl. WAP, GPRS, UMTS). Az Ön mobiltelefonjának képesnek kell lennie szöveges üzenetek, csengőhangok, mobil játékok, videó és/vagy színes grafika vételére. Ezen kívül az Ön mobiltelefonjának internet-képesnek kell lennie a csengőhangok, mobil játékok, videó színes grafika vagy más letölthető Szolgáltatások letöltéséhez. A Cég nem biztosít költségvisszatérítést abban az esetben, ha Ön Szolgáltatásokat tölt le vagy kísérel meg letölteni nem kompatibilis telefonokra vagy vezeték nélküli szolgáltatókon keresztül, illetve abban az esetben, ha az Ön mobiltelefonja nem internet-képes. Az utasításokat lásd a vezeték nélküli szolgáltató honlapján vagy a mobiltelefon gyártójának honlapján. Ezen kívül Önnek kell biztosítania a Szolgáltatáshoz való csatlakozáshoz szükséges minden berendezést. Az Ön feladata annak biztosítása, hogy a berendezések és/vagy szoftverek ne zavarják és ne akadályozzák a Cég működését. A Cégnek jogában áll a zavart okozó berendezéseket és/vagy szoftvereket leválasztani a Szolgáltatásokról és azonnali hatállyal felmondani ezt a Szerződést. A Szolgáltatások csak személyes felhasználásra szolgálnak és nem ruházhatók át és nem adhatók át semmilyen más mobilszámra, személynek vagy jogi személynek, Ön nem adhat sem közvetlenül, sem közvetett módon hozzáférést semmilyen más személynek vagy jogi személynek az Ön Szolgáltatásaihoz. Semmilyen olyan viselkedés vagy tevékenység nem kerül eltűrésre, amely megítélésünk szerint bármely más felhasználót korlátoz vagy megakadályoz a Szolgáltatásainkhoz való hozzáférésben, azok használatában vagy azokkal való szórakozásban. Ön vállalja, hogy a Szolgáltatásokat csak törvényes célokra használja.

9. Szellemi tulajdonra vonatkozó jogok

Ha más rendelkezés nem történik ebben a dokumentumban, akkor az általunk használt, fejlesztett, beépített, a Szolgáltatásokba belefoglalt, beépített vagy gyakorolt mindennemű szellemi tulajdonhoz, tulajdonjoghoz és más joghoz fűződő minden jog, jogcím és érdekeltség („Cég szellemi tulajdonhoz fűződő jogai”) tulajdonosa a Cég vagy a licenszátadói, és Ön vállalja, hogy a Cég szellemi tulajdonhoz fűződő jogaiban levő érdekeltség vagy annak birtoklása iránt nem támaszt követelést. A Cég ezennel átadja, és Ön átveszi, a személyes, korlátozott, nem átruházható, nem kizárólagos, visszavonható és nem átengedhető licenszt és engedélyt a Szolgáltatások letöltésére és használatára egy adott kompatibilis mobil eszközre, kizárólag az Ön személyes, nem kereskedelmi használatára. Továbbá Ön tudomásul veszi és vállalja, hogy nem módosíthatja, adhatja bérbe, adhatja kölcsön, adhatja bérletbe, veheti kölcsön, értékesítheti, forgalmazhatja, hozhat létre vagy állíthat elő Szolgáltatásokat és/vagy a Cég szellemi tulajdonhoz fűződő joga, kivéve akkor, ha a Cég kifejezett írásbeli engedélyt adott erre. Ön tudomásul veszi, hogy a Cég szellemi tulajdonhoz fűződő jogai nem kerülnek átruházásra Önnek és Ön nem szerez kifejezett vagy hallgatólagos jogokat a Szolgáltatásokban a jelen Feltételekben kifejezetten megadott jogokon kívül. Ön tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatásokban megjelenő mindennemű megjelölés a Cég vagy az adott megjelölés illető tulajdonosának tulajdona, amelyeket a hazai és nemzetközi, védjegyre és szellemi tulajdonra vonatkozó törvények védenek. A Szolgáltatásokban megjelenő bármelyik megjelölésnek a Cég vagy a megjelölés tulajdonosának kifejezett írásbeli beleegyezése nélkül történő bármilyen felhasználása szigorúan tilos. Greatgames.club a Cég védjegye. A Szolgáltatások – részben vagy egészben – csak egyszer tölthetők le és nem ruházhatók át, nem értékesíthetők, forgalmazhatók, tehetők közszemlére, adhatók elő, másolhatók, módosíthatók vagy használhatók fel más módon, mint amit a jelen Feltételek megengednek. Ön garantálja, hogy a Cég által biztosított csatlakozó felületet csak a Szolgáltatásokhoz való hozzáférésre használja. Ön vállalja, hogy a jogtulajdonosok – akik átadják licenszüket a zenei és más tartalmukhoz a Cég számára a Szolgáltatásokban történő felhasználásra – beletartoznak a jelen szerződés által biztosított védelem körébe és ők maguk is jogosultak a jelen szerződés azon rendelkezéseit végrehajtatni, amelyek közvetlenül kapcsolatosak az általuk nyújtott tartalommal. Ön tudatában van annak, hogy a zeneművek felhasználása az alábbi felhasználási feltételekhez kötött. Ön nem engedheti meg harmadik félnek az Ön által használt vagy kapott zeneművek másolását, módosítását, reprodukálását, átruházását, forgalmazását vagy bármilyen más módon történő felhasználását a szerzői jog által szűken megengedett határokon kívül. Ön kötelezi magát arra, hogy azonnal tájékoztatja a Céget minden ilyen illetéktelen felhasználásról. A jelen szerződés által az Önnek át nem adott minden jogot fenntart a Cég és/vagy annak licenszátadói. 

10. Szerződések a harmadik fél által nyújtott Szolgáltatásokra/Tranzakciók hirdetőkkel és/vagy szponzorokkal

A Szolgáltatások tartalmazhatnak hozzáférést független harmadik fél által nyújtott Szolgáltatásokhoz is, közvetlenül vagy az adott harmadik fél által üzemeltetett honlapokon keresztül. Ahol ez ésszerűen lehetséges, a Cég ilyenkor köteles megjelölni a Szolgáltatásokat harmadik fél tartalmaként. A harmadik fél által nyújtott Szolgáltatásokhoz kapcsolódó szerződések közvetlenül Ön és a harmadik fél között jönnek létre, jóllehet a Szolgáltatások a Céggel közös márkanéven futnak és ezért tartalmazhatják a Cég védjegyeit. Alkalmazhatunk hirdetőket és promotereket is a Szolgáltatásaink költségeinek kompenzálására. A jelen Szolgáltatások felhasználási feltételeként Ön vállalja, hogy hirdetéseket és más promóciókat helyezhetünk el a honlapunkon és hirdetéseket és más promóciókat küldhetünk a Szolgáltatásainkhoz kapcsolódva. Ön azt is vállalja, hogy ezen hirdetéseket és promóciókat nem próbálja meg blokkolni vagy más módon zavarni. Egyes illetékességi területeken nem megengedett a szöveges üzenetek küldése az Ön kifejezett beleegyezése nélkül, ezért a fentiek esetlegesen nem vonatkoznak Önre. Az Ön beleegyezése nélkül nem közöljük személyes adatait harmadik féllel. Mindennemű hirdetésnek vagy promóciónak a honlapunkon vagy a Szolgáltatásainkban történő elhelyezése nem jelenti azt, hogy a Cég az illető tartalmat, terméket, szolgáltatást vagy céget jóváhagyta. Megpróbáljuk biztosítani azt, hogy mindennemű hirdetés és promóció helyénvaló legyen a felhasználóink számára. Önnek joga van bármikor kérni, hogy ne keressük meg Önt direkt marketing útján. A Cég nem lehet szerződő fél az ilyen harmadik fél által rendelkezésre bocsátott szolgáltatásokkal, illetve harmadik fél szolgáltatásaival kapcsolatban bemutatott bármely tartalommal vagy információval kapcsolatos tranzakciókban illetve ezekért semmilyen módon nem lehet felelős.

11. Garanciák elhárítása és felelősség korlátozása

A Cég, igazgatói, tisztségviselői, alkalmazottjai, beszállítói és megbízottjai (a „Szolgáltató felek”) minden felelősséget elhárítanak a Szolgáltatásoknak Ön által történő használatából eredő károkért. Ön kifejezetten tudomásul veszi és egyetért azzal, hogy a Szolgáltatásokhoz történő hozzáférés ’megtekintett’ és ’rendelkezésre álló’ állapotban kerül  nyújtásra, mindennemű garancia nélkül. A Szolgáltató felek a törvény által megengedett legteljesebb mértékig kizárnak mindennemű, a Szolgáltatásokra vonatkozó kifejezett, hallgatólagos, jogszabályi vagy egyéb garanciát, ide értve többek közt a jogcímre vonatkozó, a kereskedelmi forgalomba hozhatóságra vagy adott célra felhasználhatóságra és a tulajdonjog meg nem sértésére vonatkozó garanciákat. A Szolgáltató felek kizárnak minden, a Szolgáltatások biztonságára, megbízhatóságára, időszerűségére és teljesítményére vonatkozó garanciát. A Szolgáltató felek nem garantálják, hogy a szolgáltatások megfelelnek az Ön elvárásainak vagy a Szolgáltatások működése szünetmentes vagy hibamentes lesz. Öntől a Szolgáltatásokon keresztül általunk kapott semminemű – szóbeli vagy írásbeli – tanács vagy információ nem hoz létre az itt kifejezetten megadottakon felül garanciát. Ilyen információra vagy tanácsra Ön nem építhet. Ön tudomásul veszi és egyetért azzal, hogy Ön a saját megítélése szerint és kockázatára tölti le és/vagy használja a Szolgáltatásokat, a tartalmat, a szoftvert és a honlapokat, és kizárólag Ön felelős a Szolgáltatások használatából fakadó, az Ön számítógépes rendszerét, mobiltelefonját ért esetleges károsodásért vagy adatvesztésért. Az olyan illetékességi területek kivételével, ahol az ilyen rendelkezések korlátozva vannak, Ön beleegyezik, hogy a Cég teljes felelőssége Ön vagy bármely harmadik fél felé, illetve az Ön vagy harmadik fél kizárólagos jogorvoslata jogi, vagyoni vagy más téren – a jelen szerződés keretében nyújtott szolgáltatásokra és/vagy a jelen szerződés megszegésére vonatkozóan – kizárólag az Ön által az adott Szolgáltatásokért fizetett összegig terjed a jelen szerződés hatálya alatt. Az olyan illetékességi területek kivételével, ahol az ilyen rendelkezések korlátozva vannak, a Szolgáltató felek nem felelősek semminemű, a Szolgáltatások, a tartalom, a szoftver és a honlap használatából, használatának visszaéléséből vagy használatra képtelenségéből fakadó közvetlen, közvetett, következményi, különleges, előre nem látható, büntetőjogi, harmadik fél által okozott vagy következményi károkért (ide értve az üzleti nyereség elmaradását, az üzletmenet megszakadását, üzleti információ elvesztését és hasonlókat), még akkor sem, ha a Cég értesítést kapott az ilyen károk lehetőségéről, olyan mértékig, ameddig adott ország nem engedélyezi a felelősség itt lefektetett kizárását vagy korlátozását, a Cég felelőssége az adott országban a törvény által megengedett mértékig korlátozódik.

12. Kártalanítás

Ön vállalja, hogy a Céget és anyacégét, tagjait, leányvállalatait, partnereit, szolgáltatóit, alvállalkozóit, megbízottjait, licenszadóit, tisztségviselőit, igazgatóit, részvényeseit és alkalmazottjait kártalanítja és mentesíti harmadik fél által okozott mindennemű veszteségtől, követeléstől, pertől vagy igénytől, ide értve az észszerű ügyvédi költségeket, amelyek (a) a Szolgáltatások használatából és (b) az Ön által a jelen Feltételekben lefektetett nyilatkozatokból és vállalásokból adódnak vagy azzal kapcsolatosan merülnek fel. Ön köteles kifizetni a Cég ellen megítélt vagy részéről az ilyen követeléssel, perrel, intézkedéssel, igénnyel vagy más eljárással kapcsolatosan vagy abból fakadóan felmerülő mindennemű költséget, kárt és kiadást, többek között az ésszerű ügyvédi költségeket.

13. A Szolgáltatások megszüntetése és lemondása; a visszalépés joga

A szolgáltatások leiratkozásához látogasson el Leiratkozás oldalunkra, vagy küldjön e-mailt a greatgames.hu@silverlines.info címre. Az első esetben a megszüntetési kérelem vételekor a megszüntetés azonnal megtörténik. Az utóbbi esetben a lemondás csak a megszüntetési kérelem vételét követő 48 órán belül hatályos. A vezeték nélküli szolgáltató számláján díjak még megjelenhetnek a következő hónapban, mivel utólagosan számláz. A mobiltelefon-üzemeltető idevonatkozó feltételeitől függően a fentiekhez viszonyítva eltérések lehetnek érvényben. Figyelmesen olvassa végig a mobiltelefon-üzemeltető feltételeit.

Ön vállalja, hogy a Cég kizárólagos belátása szerint bármikor megszüntetheti a Szolgáltatások használatát és/vagy az azokhoz történő hozzáférést, a szolgáltatásokban levő bármely tartalmat eltávolíthat vagy törölhet, (1) ha a Cég úgy véli, hogy Ön megsértette a jelen Feltételeket vagy nem azoknak megfelelően járt el; (2) Ön elmulasztja kifizetni a díjakat a mobilszolgáltatóval kötött mobil előfizetésben megállapított időn belül; (3) a Céget kifejezetten erre kéri a mobilszolgáltató vagy (4) bármely törvény, jogszabály, irányelv vagy állami intézkedés törvénytelenné vagy ellehetetlenítetté teszi a Szolgáltatások összességét vagy azok egy részét. Ön Vállalja, hogy a Cég Ön vagy harmadik fél felé nem felelős Önnek a Szolgáltatásokhoz való hozzáférése megszüntetéséért. Ha Ön bármely ok miatt lemondja az ügyfélszámláját vagy előfizetését, akkor a Cég az addig befizetett díjakat nem téríti vissza, kivéve ha ez a jelen Feltételek 2. rendelkezésében kifejezetten így került megadásra.

Az Európai Unióban és egyes más országokban levő ügyfeleknek jogszabály adta joga bármely szerződéstől való elállás a szerződés hatályba lépését követő 7 napon belül („elállási időszak”), azzal, hogy az Ön elállási joga azonnal megszűnik, ha a szolgáltatások Ön által történő első használata az elállási időszak vége előtt következett be. A szerződéstől az elállási időszakon belül való elálláshoz küldjön felmondást e-mailben a(z) to greatgames.hu@silverlines.info címre vagy postai úton a CFM, Dimitsanis 24A, Kato Polemidia, 4156 Limassol, Cyprus, amelynek egyértelműen tartalmaznia kell az Ön nevét, címét és telefonszámát, és a postabélyegzőnek az elállási időszakon belül kell lennie.

14. Vegyes rendelkezések

Értesítések és bejelentések. Ha a jelen dokumentumban más rendelkezés nem történik, a Cég felé minden értesítést írásban, az alábbi címre kézbesítve kell teljesíteni CFM, Dimitsanis 24A, Kato Polemidia, 4156 Limassol, Ciprus. Cégjegyzékszám:. HE 246480, Adószám: 10246480V. Amikor Ön a Szolgáltatásokat használja vagy azokhoz hozzáfér vagy SMS-t, e-maileket vagy hasonló kommunikációt küld a Cégnek és/vagy a mobiltelefon-üzemeltetőnek, akkor Ön elektronikus úton kommunikál velünk, ezért beleegyezését adja, hogy a Cégtől elektronikus úton kapjon kommunikációt. Ön egyetért azzal, hogy a Cég és/vagy a mobiltelefon-üzemeltető által elektronikus úton Önnek eljuttatott mindennemű szerződés, értesítés, közlemény és más kommunikáció kielégít minden jogi vagy szerződéses követelményt arra, hogy az ilyen kommunikáció írásban történt. Kivéve a “A Szolgáltatások felmondása és lemondása; A visszalépés joga” fejezetben megadottakat, a postai úton küldött értesítéseket kézbesítettnek kell tekinteni az elküldést követő hét nap után, és a Cég honlapján feltüntetett vagy e-mailben vagy szöveges üzenetben küldött értesítéseket kézbesítettnek kell tekinteni a feltüntetés, illetve elküldés napját követő munkanapon.

Átruházás: Ön nem engedményezheti másra és semmilyen más módon nem ruházhatja át bármely jogát. A Cégnek jogában áll a jelen szerződés keretében keletkezett jogait és kötelezettségeit és a jelen szerződésen alapuló követeléseit harmadik félre átruházni, amennyiben az átruházás Önnek nem kevésbé kedvezőbb feltételeket teremt, mint a jelen Feltételek.

A Feltételek változása. Ön tudomásul veszi és egyetért, hogy a jelen Feltételeket a Cég bármikor módosíthatja, és az ilyen a módosítások a honlapon történő közzététel pillanatában lépnek hatályba. A Szolgáltatásoknak az ilyen közzétételt követő használata az adott módosítások Ön által történő elfogadását képezi.

Lemondás. A Cég által a jelen feltételekből vagy más módon eredő bármely követelés érvényesítésének vagy védelemnek az elmulasztása nem jelenti az adott követelésről vagy védelemről való lemondást. A jelen Feltételekben a fejezetcímek csak könnyítésként szolgálnak, és nincsenek hatással az itt lefektetett feltételek értelmezésére és jogi végrehajthatóságára.  

Továbbélés. Amennyiben a jelen Szerződés az itt megjelölt módon megszűnik, a jelen Feltételeknek azok a fejezetei továbbélnek a lejáratot vagy felmondást követően is, amelyek jellegüknél fogva továbbélésre kerültek megszerkesztésre.

Elválaszthatóság. Amennyiben a jelen Feltételek bármely része érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak bizonyul, akkor az adott szakaszt a vonatkozó törvényeknek megfelelően úgy kell megszerkeszteni, hogy a felek eredeti szándékát a lehető leghűbben tükrözze, míg a többi szakasz teljes mértékben hatályban és érvényben marad.

Hatályos jog és döntőbíráskodás. A honlaphoz, illetve a Szolgáltatásokhoz történő hozzáférésre és/vagy azok használatára, valamint a Feltételekre annak az országnak a jogrendszere vonatkozik, és azzal összhangban szerkesztették meg, amelyikben a Szolgáltatásokat kínálják. Az Egyesült Nemzeteknek az Áruk nemzetközi adásvételének szerződéseiről szóló Egyezményének alkalmazása kifejezetten ki van zárva.